Adaugă resursă

Atenție: Resursele nou adăugate vor fi publicate după ce au fost revizuite.

 

În cadrul acestui material, este evidențiat scenariul lecției, extras din proiectul unității de învățare, după care urmează setul de fișe pentru utilizarea metodei Mozaic în predarea lecției, respectiv: o fișă inițială pentru stimularea colaborării în echipele „de acasă” și șase fișe de lucru pentru echipele de „experți”.  La finalul materialului, sunt prezentate recomandări pentru profesor ce includ detalierea metodei Mozaic însoțită de exemplificări concrete privind modul de aplicare a acestei metode la clasă.

Categorie
Subcategorie
Disciplina